Ljiljana Jakšić

diplomirani ekonomista

2000 god. Diplomirala na ekonomskom fakultetu u Subotici.

18 godina radnog iskustva u privatnom I državnom sektoru.

Od 2006. Godine stekla zvanje Ovlašćeni računovođa.

 

 

Tanja Prole

specijalista strukovni poslovni informatičar

2012 god. Diplomorala na visokoj poslovnoj školi strukovnih studija.

10 godina radnog iskustva u knjigovodstvenoj agenciji.