• Osnivanje privrednih društava i preduzetnika
  • Vodjenje finansijskog knjigovodstva
  • Vodjenje robnog knjigovodstva
  • Obračun zarada i naknada zarada
  • Prijave i odjave radnika
  • Izrada završnih računa
  • Poresko i poslovno savetovanje

 

Jaksic bilans usluge