Jaksic Bilans za uspesan start

Pre nego što registrujete svoju delatnost u APR-u potrebno je odlučiti se koji oblik organizovanja je najbolje rešenje za Vas.

Postoji više oblika organizovanja ali najčešći su su:

  • preduzetnik
  • društvo sa ograničenom odgovornošću.

Preduzetnik je fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost. To konkretno znači da za svoje poslovanje odgovarate svom svojom imovinom.

Preduzetnik može biti “Paušalac” koji porez i doprinose plaća paušalno po rešenju poreske uprave.

Osnovna karakteristika ovog oblika organizovanja je da ne vodite poslovne knjige osim Knjige o ostvarenom prometu. Nemate obavezu pravdanja novca koji dižete sa svog poslovnog računa . Ostvareni promet u toku jedne kalendarske godine mora biti ispod 6.000.000 dinara.

Ukoliko Vaš promet prelazi 6.000.000 dinara ili Vaša delatnost ne može biti paušačno oporezovana, tada ste preduzetnik “Knjigaš” koji vodi poslovne knjige i porez i doprinose plaća u zavisnoti od visine ostvarenog prihoda od samostalne delatnosti na kraju godine.

Poslovne knjige se od 2019 god. vode po principu dvojnog knjigovodstva kao i kod društva sa ograničenom odgovornošću ali ono što preduzetnika razlikuje od DOO je mogućnost podizanja novca bez pravdanja, kao i kod paušalaca s tim, što se kod preduzetnika “knjigaša” to može indirektno odraziti na prihod od samostalne delatnoti na kraju godine a samim tim i na porez.

Preduzetnik, bilo paušalac ili knjigaš, ako u poslednjih 365 dana, ostvari prihod veći od 8.000.000 dinara, ulazi u sistem PDV-a. i ako ste preduzetnik “paušalac” morate preći u “knjigaše”.

Jaksic Bilans za uspesan start

Društvo sa ograničenom odgovornošću je oblik organizovanja gde ste Vi osnivač tog drušva i odgovarate za obaveze samo do visine svog uloga u društvu.

Iako ste osnivač tog društva novac ne možete podizati kao što to mogu preduzetnici, jer je to imovina Vašeg društava a ne Vaša lična imovina. Ukoliko podižete novac društva za svoje potrebe on će biti dodatno oporezovan pored poreza na dobit društva od 15%.

U svakom od ovih slučajeva smo spremni da Vas dodatno informišemo i savetujemo.

Odabir oblika organizovanja je prvi i jedan od najvažnijih koraka. Nakon toga sledi registracija u APR-u koju ćemo za Vas odraditi mi.

 

Prvi koraci nakon osnivanja

Potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke. Zaključenja ugovora sa poslovnom bankom mora učiniti direktor lično, odnosno preduzetnik.,

Članom 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima je propisano da Vam pečat nije potreban

Digitalni potpis (kvalifikovani elektronski potpis)  neophodan je za rad na elektronskim servisima radi potpisivanja, podnošenja i overavanja dokumenta elektronskim putem. Za dobijanje digitalnog potpisa podnosi se zahtev za izdavanje kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis na ličnoj karti sa čipom. Zahtev se podnosi u nadležnoj Policijskoj upravi a za građane Republike Srbije elektronski potpis se izdaje besplatno .

Kvalifikovane elektroske sertifikate pored mupa izdaju i druge institucije odnosno njihova sertifikaciona tela:

  • Pošta
  • Halkom
  • Privredna komora
  • E smart systems

ali njihovi sertifikati nisu besplatni.

 

Rešavanje svih ostalih zakonskih obaveza, prepustite nama.